Menü Kapat

Klima kullanım alışkanlığı ülkemizde yeni yeni gelişmeye başlamıştır. Pazardaki ürün/fiyat çeşitliliği ve marka bolluğu karşısında tüketicilerimiz karar verme süresince oldukça zorlanmaktadır.
Bir konfor aracı olarak satın alınan klimalarda Türkiye’nin iklim koşullarına ve klamatize edilmek istenen mekana uygun cihazın seçilmemiş olması, doğru montaj uygulamalarının yapılmaması gibi nedenlerle maalesef tüketicimiz mağdur olmaktadır.
Montajının belirlenmesinde birçok önemli etken rol oynamaktadır. Yanlış birşekilde montaj edilmesi klimanızın verimliliğini düşürmektedir.
Klima montajı, profesyonel ekibimiz ile ev ve işyerlerine uygun yer belirlendikten sonra garantili olarak yapılmaktadır.

İç Ünite Yeri Seçim Kriterleri
Drenaj hattı için inceleme yapılmalıdır. Drenaj tesisatı pis su tesisatına verilmemelidir. Drenaj suyu tahrik doğal akışı ile tahliye edilebilmelidir. Klimanın mekanı kullanan insanların üzerine direkt olarak üflemesi sağlık sorunlarına yol açacaktır. yeri bu kriter göz önüne alınarak seçilmelidir. İç ünitenin monte edileceği yer ve bırakılacak boşluklar konusunda teknik dokümanlara ve kılavuzuna bakılmalıdır. İç ünitenin asılacağı yer, ağırlığını çekebilecek bir yapıya sahip olmalıdır. Ünitelerin yerleşim yerleri yanıcı gazların yakınında olmamalıdır. Cihazın monte edileceği yer, direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Cihazı mutfak ve mutfak cihazlarının bulunduğu ve yağlı olan ortamlarda kullanılmamalıdır. Kuaför ve benzeri mekanlarda kullanımı durumunda klima temizliğine özel özen gösterilmelidir. Yerleşim yapılacak olan mekanda yüksek frekans yayan makinelerin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Böyle bir ortama yerleştirilen bir cihazda ciddi elektronik ve elektrik devre arızaları oluşabilir. İç üniteler, sistemin genel performansını etkileyecek ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir. İç üniteler çamaşırhane, mutfak vb. gibi aşırı nemli ortamlara monte edilmemelidir. Aşırı nem sistem performansını azaltır.

Dış Ünite Yeri Seçim Kriterleri
Dış ünite, dış ortam havasının üzerinden rahatça dolaşabileceği bir yere yerleştirilmelidir. Dış ünite, kolayca servis verilebilmesi, montajı ve gerektiğinde de-montajının rahatça yapılabilmesi için en uygun yere monte edilmelidir. Sistem performansı ve ilk yatırım maliyeti açısından bakır boru tesisatının en kısa olacağı yer seçilmelidir. Üniteler, yazın mümkün olduğunca gölgede, kışın da korunaklı kalabilecek bölgelere yerleştirilmelidir. Üniteler direkt güneş ışığına ve rüzgara maruz kalabilecek yerlere yerleştirilmemelidir. Eğer yerleştirilmek zorunda kalınıyorsa önlemler düşünülmeli, gerekirse şekli değiştirilmelidir. Hava akışına engel teşkil etmeyen kör bir nokta,yeri olarak idealdir. Isı kaynaklarına, diğer klima cihazlarının üfleme ağızlarına, egzost fanlarına, buhar ve yanıcı gaz kaynaklarına yakın montajdan kaçınılmalıdır. Cihazlar direkt olarak toprak zemine ve eğik şekilde monte edilmemelidir. Üniteler bina cephelerine ve/veya insanların altından geçebileceği yerlere monte ediliyorlarsa drenaj hattı çekilmelidir.

Devreye Alma
Klimayı montaj yapmadan önce cihazın çalışacağı gerilimi(voltaj), kablo kesintisini, cihazı koruyan otomatik sigorta değerini, iç ve dış ünitenin konulacak yerin uygunluğu seçimine dikkat etmelidir. İç ünite yerine asılmalı ve sabitlenmeli, dış ünitenin zemine veya şase (konsol) üzerine kauçuk takozlarla sabitlenmelidir. İzolasyonlu bakır boru hattı, tekniğine uygun elektrik ara tesisatı ve gırtlaklı borudan imal edilmiş drenaj hattı birlikte tümü dekoratif bant ile sarılmalı, düzgün bir hat oluşturacak şekilde sabitleme kelepçesi (1,5 m. arayla) ile duvara bağlanmalıdır. Bakır tesisatı yekpare boru ile kaynaksız çekilmeli, kaynak gerektiren durumlarda boru içinden “azot gazı geçirilerek” tamamlanmalı, ara tesisatın geçmesi gereken duvar vb. engeller delinmeli, ara tesisat ünitelere bağlanmalı, ara tesisat N2 (azot) ile kaçak kontrolü yapmalıdır. Bakır boru hattı geçiş yeri için dolgu malzemesi kullanılmalıdır. Montaj bittikten sonra cihaz en az 6 m3/h vakum pompasıyla; en az aşağıdaki sürelerde vakum yapmalı:

6000-17500 BTU/h : 20 dakika
18000-30000 BTU/h : 40 dakika
31000-48000 BTU/h : 60 dakika
49000-60000 BTU/h : 70 dakika
61000-100000 BTU/h : 100 dakika

Klima ilk çalışmaya başladığında, ilk kalkış gerilimi ölçülmeli, bir kaç dakika sonra çalışma gerilimi (voltaj) ölçülmeli ve uygunluğu kontrol edilmelidir. Klimalar çalıştıktan 20 dakika sonra performans çalışma değerlerine ulaşabilmektedir. Bu nedenle cihazın çalışmasının üzerinden 20 dakika geçtikten sonra, çalışma esnasındaki gerilimi (voltajı), basınç değerleri, üfleme ve emiş sıcaklıkları ölçmeli ve servis formuna işlenmelidir.

Teslimat
Müşterilerinin talebi üzerine yapılan ve kurallarına uyulamayan durumlar, servis formunda ayrıntılı olarak belirtilmeli ve müşteri imzası alınmalıdır. Klimanın kullanımı, bakımı hakkında müşteri sözlü olarak bilgilendirilmelidir. Servis formuna model, iç ve dış ünitenin seri numaraları, müşteri iletişim bilgileri ve görülen aksaklıklar mutlaka eksiksiz ve doğru şekilde yazılmalıdır. Müşteri iletişim bilgileri, kaydı takiben yapılan müşteri anketlerinde kontrol edilmektedir. Herhangi uygunsuzluk yaşanmaması için azami özenle bilgiler temin edilip kaydedilmelidir. Garanti belgesi Y.Satıcı tarafından hazırlanmamışsa, düzenlenmelidir. Düzenlenen servis formu servis teknisyenin imzasından sonra, mutlaka müşteriye imzalatılmalıdır. Servis formunun müşteri nüshası ve garanti belgesi müşteriye teslim edilmelidir. Kullanma klavuzu müşteriye teslim edilmelidir. Montajı yapılan cihaz garanti işlemlerinin takibi için İSP’ye girilmelidir. Klima Montajlarınız için yetkili servisimiz, uzman kadromuz, çağrı merkezimizle bir telefon kadar yakınız.

Servis Talep Formunu doldurursanız size 24 saat içinde ulaşılacaktır. Formu internet üzerinden doldurabilirsiniz. Acil durumlarda lütfen telefonla ulaşınız.
Uzman servis aracımız ile Bursa geneline hizmet vermek için hazırız.
Panasonic, Mitsubishi, General, Sharp, Sigma ve Tronic klima markalarının de montajını uzman ekibimiz ve güleryüzlü servis teknisyenlerimiz tarafından garantili olarak yapılır.

TÜM İKLİMSA SERVİSLERİNDE YÜKSEK KALİTEDE MONTAJ MALZEMESİ
2009 yılının zorlu ekonomik şartlarına rağmen İklimsa olarak, yüksek kaliteli malzemeleri, uygun fiyat ve ödeme koşulları ile sezon öncesinde servislerimize sunduk. Başarı ile gerçekleştiriken uygulama sayesinde tüm servislerimize yüksek kaliteli ve daha da önemlisi eşit özelliklerde malzemeler sağlarken; servislerimizin ekonomik olarak zarar görmesini engelledik.